Podporte lepší život

S inovatívnou technológiou, prísnou kvalitou a efektívnymi službami na podporu lepšieho života

Tradičná služba

1618972826964815

Na splnenie rôznych potrieb zákazníkov poskytuje KOYO viacero možností tradičnej údržby.

Pravidelná údržba: výťahy a eskalátory sú udržiavané raz za dva týždne a pravidelne sa implementujú pravidlá údržby spoločnosti KOYO.

Určená údržba: okrem pravidelnej údržby bude pridelený špeciálny personál, ktorý bude celý deň zabezpečovať servis výťahu.

Priebežná údržba: okrem pravidelnej alebo predpísanej údržby nie je za výmenu niektorých špecifikovaných náhradných dielov účtovaný žiadny príplatok.

Úplná údržba: okrem pravidelnej alebo predpísanej údržby sa za výmenu všetkých ostatných náhradných dielov vo výťahu okrem oceľového lana, lana a kabíny neúčtuje žiadny dodatočný poplatok;za výmenu všetkých ostatných náhradných dielov v eskalátore okrem remeňa zábradlia, schodíka, hnacieho ozubeného kolesa a schodovej reťaze sa neúčtuje príplatok.