Čínska značka na export výťahov

Produkty KOYO sa dobre predávajú v 122 krajinách sveta, podporujeme lepší život

Kariérny rozvoj

Vitajte v KOYO

Politika ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov

Bezpečnosť je najzákladnejšou hodnotou KOYO.Vždy si vážime zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Záväzky a zásady

Bezpečnosť je všadeprítomná v produktoch, službách a pracovných metódach KOYO.Nikdy nebudeme brať bezpečnosť na ľahkú váhu a nebudeme robiť kompromisy v otázkach bezpečnosti.

Povinnosť

Každý zamestnanec je zodpovedný za následky svojho konania alebo nečinnosti.Pri našej práci by sme mali vždy klásť veľký dôraz na bezpečnosť a dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pracovné smernice.

▶ Rešpektujte rôznorodosť zamestnancov:

Rešpektujeme rôznorodosť zamestnancov.

Veríme, že vzájomný rešpekt a uznanie rôznorodosti zamestnancov nám pomôže dosiahnuť ciele KOYO.Zameriavame sa na vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia, aby sme maximalizovali potenciál každého zamestnanca.

Aby sme mohli realizovať víziu „lepšieho života s inovatívnymi technológiami, prísnou kvalitou a efektívnymi službami“, veríme, že rešpektovanie rozmanitosti zamestnancov môže dať každému tie najlepšie šance na úspech, k čomu máme najväčší záväzok.

▶ Rozmanitosť znamená odlišnosť

Pri práci v KOYO sa s nikým nebude zaobchádzať nespravodlivo z dôvodu jeho rasy, farby pleti, pohlavia, veku, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, vzdelania alebo viery.

Zamestnanci KOYO dodržiavajú vysoké etické štandardy a rešpektujú práva a dôstojnosť každého, vrátane zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, konkurentov a vládnych úradníkov.

Pevne veríme, že rôznorodosť zamestnancov môže pridať hodnotu spoločnosti.

▶ KOYO talentová stratégia

Úspech KOYO sa pripisuje úsiliu všetkých zamestnancov.Stratégia talentov KOYO definuje našu prioritu dosiahnuť globálny obchodný rast.

Stratégia talentov KOYO je založená na základných hodnotách našej spoločnosti a zahŕňa sedem ašpirácií v oblasti ľudských zdrojov formulovaných na realizáciu obchodnej stratégie.

Naším cieľom je vytvoriť vysoko motivovaný a oddaný pracovný tím, ktorý sa spolieha na talent manažment.Poskytujeme tri cesty kariérneho rozvoja pre zamestnancov, a to vedenie, projektový manažment a expert, a vytvárame atraktívne a vzrušujúce pracovné prostredie pre existujúcich zamestnancov a potenciálnych zamestnancov v budúcnosti.

Rastie v KOYO

KOYO pre vás ponúka množstvo atraktívnych pozícií po celom svete, či už ste študent, čerstvý absolvent alebo zamestnanec s bohatými pracovnými skúsenosťami.Ak ste ochotní prijať výzvy, kontaktovať rôzne kultúry a ste ochotní pracovať v dynamickom a vzrušujúcom prostredí, KOYO je vašou najsprávnejšou voľbou.

Rozvoj zamestnancov

Budúcnosť je vo vašich rukách!V oblasti výťahov a eskalátorov znamená značka KOYO inteligenciu, inováciu a servis.

Úspech spoločnosti KOYO závisí od kvality jej zamestnancov.

Okrem odborných zručností zamestnancov KOYO hľadá, udržiava a rozvíja vhodných zamestnancov v nasledujúcich aspektoch:
Zákaznícky orientovanú
Orientovaný na ľudí
Orientovaný na úspech
Vedenie
Vplyv
Dôvera

Tréningový plán:

Rýchly rozvoj a vynikajúci výkon spoločnosti ťaží z hlbokej firemnej kultúry a vynikajúceho talentového tímu, ako aj zo základného konceptu orientovaného na ľudí.Zaviazali sme sa hľadať obojstranne výhodnú situáciu medzi rozvojom podniku a rastom zamestnancov a organicky spájať rozvoj podniku s rozvojom kariéry zamestnancov.V KOYO by ste sa nemali zúčastňovať len školení odborných zručností, ale mali by ste si zvoliť účasť aj na príslušných kurzoch podľa svojich osobných potrieb a záujmov.

Naše školenia sú rozdelené do piatich kategórií: úvodné školenia pre nových zamestnancov, manažérske školenia, školenia odborných zručností a kvalifikácie, pracovné zručnosti, pracovný proces, kvalita, koncepcia a ideologická metóda.Externými lektormi a externými školeniami, internými školeniami, školeniami zručností, súťažami, hodnotením a školením na hodnotenie zručností dokážeme komplexne zlepšiť celkovú kvalitu zamestnancov.

Rýchly rozvoj spoločnosti poskytuje viac príležitostí a priestoru pre rozvoj zamestnancov.

222
školenia
o nás (16)
o nás (17)

Programy na rozvoj kariéry:

Uvedomte si svoj potenciál
KOYO vždy dlhodobo vníma rozvoj zamestnancov.Vopred posúdime váš potenciál a v spolupráci s vami vytvoríme plán kariérneho rozvoja, ktorý vám umožní naplno využiť váš potenciál.Na dosiahnutie tohto cieľa je kľúčovým faktorom naše každoročné hodnotenie rozvoja zamestnancov.Toto je dobrá príležitosť pre vás a vášho nadriadeného alebo manažéra, aby ste si prezreli a zhodnotili svoj osobný výkon a očakávania, prediskutovali oblasti, ktoré si zaslúžia zlepšenie, a objasnili svoje školiace potreby.Pomôže vám to nielen maximalizovať váš potenciál na vašej súčasnej pozícii, ale tiež vám to pomôže zlepšiť vaše zručnosti a odborné znalosti do budúcnosti.

Práca v KOYO

▶ Hlas od zamestnancov:

Kompenzácia a výhody

Mzdová štruktúra KOYO pozostáva zo základného platu, prémií a iných sociálnych položiek.Všetky dcérske spoločnosti spoločnosti dodržiavajú rovnakú mzdovú politiku ústredia, ktorá zohľadňuje nielen ziskovosť spoločnosti a vnútornú spravodlivosť, ale vzťahuje sa aj na individuálny výkon zamestnancov a lokálny trh.

Bonus a stimul

KOYO vždy dodržiavalo primeraný bonusový a motivačný systém.Pre manažment predstavuje pohyblivá mzda väčšiu časť osobných príjmov.

Konkurenčná platová úroveň

KOYO odmeňuje zamestnancov podľa trhovej úrovne a pravidelným prieskumom trhu zabezpečuje konkurencieschopnosť vlastnej mzdovej úrovne.Každý manažér je zodpovedný za úplnú komunikáciu platu s členmi svojho tímu pod vedením HR oddelenia.

tongyo (26)

„Udržiavanie namáhavej polohy môže dokázať existenciu života“

tongyo (24)

„Propagujte sa, dokážte sa a napredujte s KOYO“

tongyo (27)

„Robte celým srdcom, buďte ako čestní“

tongyo (25)

„Užite si šťastie a zbierajte bohatstvo z každodennej práce“

Pripoj sa k nám

Sociálny nábor

Vitajte vo veľkej rodine KOYO, kontaktujte HR oddelenie:hr@koyocn.cn