Podporte lepší život

S inovatívnou technológiou, prísnou kvalitou a efektívnymi službami na podporu lepšieho života

služba s pridanou hodnotou

Vzdialený monitorovací systém výťahu sa skladá zo systému zberu a analýzy údajov na mieste a „systému vzdialeného monitorovania a riadenia“ strediska údržby.Je to prvá voľba systému monitorovania výťahov v mnohých komunitách.

1618972513319166

Hlavné funkcie:

1. Počítač strediska údržby má funkciu sledovania v reálnom čase.
"Zberač údajov" môže vykonávať funkcie logickej analýzy signálov výťahu, automatického alarmu a varovania pri poruche.

2. Zákaznícka údržba a funkcia správy informácií o poruchách strediska údržby

3. Funkcia vzdialeného interkomu

4. Služba VIP opatrovníctva

5. KOYO môžete vopred písomne ​​upozorniť, keď sa v budove budú konať veľké stretnutia, alebo keď prídu na návštevu významné VIP osoby.Vopred potvrdíme bezpečnú prevádzku výťahu a pridelíme špeciálny personál na monitorovanie výťahu na mieste počas akcie.

6. Ročná inšpekčná služba
So súhlasom príslušných oddelení môže KOYO teraz vykonať overenie regulátora rýchlosti výťahu na mieste a vydať certifikát na mieste, čo môže výrazne skrátiť prestoje vášho výťahu.